GRAPHICONLINE

voor totale grafische vormgeving van grote als deel projecten waarbij fotografie, bewerkingen, dtp en begeleiding tot de expertise horen.

disclaimer

Disclaimer voor het gebruik van www.graphiconline.nl site, hierna te noemen graphiconline.

Juridische Voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door graphiconline. Deze pagina bevat de juridische gebruiksvoorwaarden van deze site. Het gebruik van deze site betekent dat u instemt met deze voorwaarden. Maak geen gebruik van deze website als u deze voorwaarden niet accepteert.

Intellectueel Eigendom

Geen enkel onderdeel van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, worden opgeslagen in een database of ander opslag systeem, worden geupload, afgebeeld, ge(her)publiceerd, verzonden of verspreid worden in welke vorm dan ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd, op microfilm noch elke andere vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van graphiconline. Toegestaan is het downloaden van niet meer dan één kopie van deze website op een enkele computer voor persoonlijke, niet-commerciel gebruik. Wijziging van (de inhoud van) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enig ander doel is in strijd met het copyright van graphiconline en aanverwante wetten.

Beperking van Aansprakelijkheid

graphiconline of andere derde partijen die op deze site worden genoemd zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke theorie en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade.

Als de gebruikmaking van de materialen of informatie van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van uitrusting of gegevens, neemt u daarvoor alle kosten tot rekening.

De toepasbare wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

Vrijwaring

Deze website en alle informatie op deze website wordt geleverd zonder garanties, waaronder geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-overtreding van intellectueel eigendom.
graphiconline staat verder niet garant voor de accuraatheid en volledigheid van de materialen op deze site.graphiconline kan de informatie op deze site wijzigen op elk willekeurig tijdstip zonder voorafgaande waarschuwing.

Revisie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gereviseerd in april 2013.

Toepasbare wetten

Op deze gebruiksvoorwaarden zijn de Nederlandse wetten van toepassing. Juridische disputen, op enige manier voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht, Nederland.

Copyright© 2013

www.graphiconline.nl, ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nr. 30071015, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

onze klanten

GRAPHICONLINE
Mobiel: 06-1848 1749​